DS/HVB JUPITER Tilbake til søk
JUPITER
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1886
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg
Bruttotonn/BT 65
Nettotonn/NT 8
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP L: 78,3’
Bredde 15,1’
Dypgående 9,1’
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1886 - 1894
Norge
1904 - 1905
Norge
Sted Arendal, Bratteklev
Reg havn Sandefjord

1886 Bygget som JUPITER av Bratteklev Skibsværft (O. B. Sørensen), Bratteklev, Tromøy, Arendal for O. B. Sørensen, Arendal. Fanget for landstasjon i Båtsfjord, Finnmark.
1894 Solgt til ”Klavenessgruppen” som dannet A/S Neptun (A. F. Klaveness), Sandefjord. Registrert i Sandefjord. Fanget i Finnmark.
1904 Albert Grøn, Sandefjord ble disponent
1905 Solgt til A/S Haabet (Johan Bryde), Sandefjord.
1908 Solgt til A/S South African Whaling Co. (Johan Bryde), Sandefjord. Fanget for landstasjon Bluff ved Durban, Sør-Afrika. Ankom 16/07 til landstasjon Bluff. 
Det var her (Bluff) Bryde fanget en hittil ukjent hvalart som senere fikk navnet Brydehval.
1909 Skipsregister: Eier: Peder Bogen, Sandefjord. Kallesignal pr. skipsregisteret var JVPC.
1913 Solgt til S. M. Pettersen, Durban.
1936 Havarert ved Durban Syd Afrika. 

1886 Built as JUPITER by Bratteklev Skibsværft (O. B. Sørensen), Bratteklev, Tromøy, Arendal for O. B. Sørensen, Arendal. Catching for shorestation in Båtsfjord, Finnmark.
1894 Sold to ”Klavenessgruppen” who formed A/S Neptun (A. F. Klaveness), Sandefjord. Registered in Sandefjord. Catching in Finmark.
1904 Albert Grøn, Sandefjord became manager.
1905 Sold to A/S Haabet (Joh. Bryde), Sandefjord.
1908 Sold to A/S South African Whaling Co. (Joh. Bryde), Sandefjord. Catching for shore station Bluff near Durban, South Africa. Arrived 16/07 at shore station Bluff. 
It was here at Bluff, Bryde catched a to now unknown whale species who later was named Bryde whale.
1909 Shipsregister: Owner: Peder Bogen, Sandefjord. 
Callsignal according to the ship register: JVPC.
1913 Sold to S. M. Pettersen, Durban.
1936 Wrecked at Durban South Africa.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Ulf W. Gustavsen, SAMM, Hvalfangstflaaten på Finmarken 1888.
Boken Seilskip i Sandar og Sandefjord.
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Steinar Norheim