Nasjonalitet
Norge
Norge
Skipsinformasjon SS/DS  HERTHA
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Tonnasjer 253 brt, 197 netto
Lengde LOA L: 117,8' – B: 25,3' – D: 13,1' (ft)
Bruttotonnasje 253
Nettotonnasje 197
Dødvekt Ikke reg
Lengde LPP L: 117,8'
Bredde 25,3'
Dypgang 13,1'
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark Med Hjelpemaskin
Skipsfunksjon Fartøy for sel og bottlenose fangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hjelpekjel (ildrør/fire tube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Fremdrift-/motordetaljer Seilskip, bark m/dampmaskin, 35 NHK/180 HK
Fremdrift-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Selskap
Navn
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår/mnd 1884
Byggenr 14

1884 Bygget som selfanger/bark HERTHA på Framnæs Skibsværft (senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Christen Christensen.
1885 HERTHA er den første skute som får æren av å dokksettes i den nye og første dokken på Framnæs.
1886 Solgt til A. J. Freberg, Sandefjord
1889 Solgt til A/S Oceana (Chr. Christensen som disponent), Sandefjord i mars. Også dette året ble HERTHA dokksatt ved  Framnæs Skibsværft. Prisen var 322,- kroner.
1893 Deltok i C. A. Larsens andre ekspedisjon i 1893/1894 som foruten C. A. Larsen på JASON, bestod av kaptein Carl Julius Evensen på HERTHA og kaptein Morten Pedersen på CASTOR og med forsyningskipet ØRNEN, ført av kaptein Carl Englund. Tilsammen ca. 100 mann.
De oppdaget en rekke nye øyer og land, bl. a. Foyn Land (1893), Chr. Christensens Island og King Oscar II Land.
C.A. Larsen og Søren Andersen foretok den første skitur i Antarctic. De fant flere fossiler. De fant ikke retthval denne gang heller.
1898 Chr. Christensens svigersønn skipsreder Johan Bryde overtar disposisjonen av A/S Oceana.
1905 Jean B. Linaae tar over som disponent av A/S Oceana og HERTHA blir ombygget
1909 A/S Oceana avvikles 20/12-1909. De 6 skip som var igjen: ARIES, CITO, FRANKLIN, FORTUNA, FREMAD og HERTHA, samt Gonvig Trankogeri ble da overtatt i 1910 for kr. 215 000 av et nytt A/S Oceana (18/01-1910) med Haldor Virik som disponent.
Det lykkes heller ikke det nye selskap å skaffe rentabel drift, og det ble oppløst like før utbruddet av 1. verdenskrig.
1914 Solgt til Waldemar Pedersen i Drammen. HERTHA ble muligens solgt til den russiske marine.

1884 Built as sealer/bark HERTHA by Framnæs Skibsværft (later named A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Christen Christensen, Framnæs (Sandefjord).
1885 HERTHA is honoured to be the first ship in the first and new floating dock at Framnæs.
1886 Sold to A. J. Freberg, Sandefjord.
1889 Sold to A/S Oceana (Chr. Christensen as manager), Sandefjord in March. This year was HERTHA also in dock at Framnæs Skibsværft. The price for the docking was paid with NOK 322,-.
1893 Participated in captain C. A. Larsens second expedition of searching for right whale in the Antarctic. Beside C. A. Larsen on JASON, also was captain Carl Julius Evensen on HERTHA, as well as captain Morten Pedersen on CASTOR and the supply ship ØRNEN, under command of captain Carl Englund. A total of abt.100 men.
They discovered some new islands and new land such as Foyn Coast (1893), Chr. Christensen Island and King Oscar II Land.
C.A. Larsen and Søren Andersen did the first skiing on the Antarctic. They found more fossils, but they didn't find any right whale this time either.
1898 Chr. Christensen’s son-in-law, ship owner Johan Bryde take over as manager of A/S Oceana.
1905 Jean B. Linaae take over the A/S Oceana as manager and HERTHA was upgraded
1909 A/S Oceana liquidated on 20/12-1909. The 6 remaining ships: ARIES, CITO, FRANKLIN, FORTUNA, FREMAD and HERTHA, including Gonvig Trankogeri, Sandefjord was taken over for kr. 215 000 by a new A/S Oceana (estbl. 18/01-1910) with Mr. Haldor Virik as manager.
The new company did not succeed in making the company profitable, and was liquidated just before the first world war break out.
1914 Sold to Waldemar Pedersen in Drammen. HERTHA was later probably sold to the Russian Navy.

  • HERTHA

    HERTHA
Kilde: Narve Sørensen, boken "Firma Thor Dahl 1887-1937" av H. Bogen, Norsk Maritimt Museum, Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen