VELLY
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår År ikke reg
Bruttotonn/BT 3.150 td
Nettotonn/NT 2.264
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Ukjent Type
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1876 Tønsberg -
Norge
Verft -
Sted Sted ikke registrert
Reg havn Sandefjord
Byggeår År ikke reg
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå