BERTHA
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skrog LOA 89,8`
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 23,11`
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Brigg
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1868 Larvik - 1873
Norge
Sted Nord Amerika
Reg havn Sandefjord

Byggested: Providence, Rhode Island.

Larvik -1868
Sandefjord 1868-73
Fredrikstad 1873-

Solgt til Fredrikstad i 1873.

Eier:

H. Falkenberg 1864
Jean B. Linaae 1868-73 (se BERTHA 1855, Svartvik)

Ingen bilder er lagret for denne båten

Skipsfører:

I. A. Amundsen 1864
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
seilskipsregister
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå