ULRIKE
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Brigg
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1868 Fredrikshald -
Norge
Sted Piteå
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1859 Piteå
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

Strandet ved Kastrup 13.11.1872, men kom flott og seilte til den atter strandet ved Ula i desember, 1878.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå