MARIE
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Skøite
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1877 England -
Norge
Sted Prince Edward Island
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1857 Prince Edward Island
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

Forlist ved Føhr i november 1878. Mannskapet, 10 mann forsvunnet.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå