Verftsinformasjon: Ukjent Verft Lillesand

Tilbake til søk
Navn Ukjent Verft Lillesand
Sted Lillesand
Land Norge

Fra 1860-åra og fram til ca. 1900 lå det åtte skipsverft i Lillesand. Ved disse verftene ble det bygd tilsammen om lag 50 seilskip i tre. Vervenbua er den eneste gjenværende bygningen etter denne virksomheten i området. Den tilhørte opprinnelig Stian Aanonsens verft, kjøpt av Anders Reinertsen i 1884 og siden overtatt av O. P. Knudsen. I 1934 ble bua solgt til Lillesand Havnevesen. Emil Olsen leide bua i perioden 1954-1994, derfor ble den kalt «Emil Olsens bu» i mange år. Den ble restaurert i 2002-2003, finanisert av blant annet spillemidler og bygningsvernmidler. Bua eies av kommunen men disponeres i dag av Blindleia kystlag og Padleklubben til lager for kajakker og til restaurering av gamle båter.

Kilde: Verven kystkultursenter

Ingen bilder er lagret for dette verftet

Følgende skip er bygget på verftet:

Navn Byggenr Bygget Bilder Type Eier
SKUSLE 1864 0 SS/JKT Hans Larsen
ALMA 0 SS/SKN O. Christiansen
ALENE 1852 Lillesand 0 SS/JKT E. Bøckmann
ALMA 1835 Lillesand 0 SS/BRG Nils Fredrik Hauff 1803-1887
LYKKENS PRØVE 1822 Lillesand 0 SS/JKT Henrik J. Reinert 1795-1843
   
https://www.lardex.net